Νέα

INCLUDE – Δελτίο Τύπου #1

INCLUDE – Δελτίο Τύπου #1

Έναρξη του έργου INCLUDE για την προώθηση της ένταξης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στον αθλητισμό νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη

Ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ξεκίνησε για την προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας στον αθλητισμό νέων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στον τομέα αυτό. Το έργο INCLUDE είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έρευνα, άμεση δράση και ανάπτυξη μαθησιακών πόρων για την εκπαίδευση και υποστήριξη προπονητών, στελεχών και προσωπικού αθλητικών ακαδημιών που εργάζονται με νεαρούς αθλητές (12-18 ετών).

Κατεβάστε το δελτίο τύπου

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein. [Project Number: 101050474]

Copyright © | Privacy policy